Contacts

Sales department:

Dmytro Khrobok

tel.: +380958871721

Head of supply Department:

Aleksandr Serhiyovych Lozytskiy

tel.: +380500121759

81 Pokrovska Str., Zhytomyr, Ukraine

Callback