Contacts

Sales department:

Maksym Volodymyrovych Shved

tel.: +380991904126

Head of supply Department:

Aleksandr Serhiyovych Lozytskiy

tel.: +380500121759

81 Pokrovska Str., Zhytomyr, Ukraine

Callback