Котлозавод «Кригер» КригерКотлоСервис Кригерэнергия Кригербейк Новости Отзывы
Вход для пользователей
Регистрация Забыл пароль?

Контроль качества

Основною метою підприємства є розробка та випуск високоякісної конкурентоздатної продукції та надання послуг, які б максимально задовольняли вимоги та очікування замовників і забезпечували одержання прибутку, достатнього для процвітання підприємства та гідного рівня життя кожного працівника.

Усвідомлюючи, що успіх нашого підприємства й зацікавлених сторін у значній мірі залежить від надійності, якості продукції, що випускається, і від довіри до заводу, питання якості є пріоритетними в загальній діяльності підприємства.

Вимоги до системи управління якістю встановлює національний стандарт ІSO 9001. Як підтвердження про відповідність даному стандарту на підприємстві в 2004 році вперше було проведено сертифікацію і отримано сертифікат по системі менеджменту якості. Для підтвердження даного сертифікату щороку на підприємстві проходять наглядові аудити, а через кожні 3 роки ресертифікація. Так у 2010 році успішно було проведено чергову ресертифікацію і отримано сертифікат згідно ISO 9001:2008.

ТзОВ «Котлозавод «Крігер» загальне управління якістю формулює на основі восьми принципів:

 • орієнтація на споживача;
 • лідерство;
 • залучення персоналу;
 • підхід з позицій процесу;
 • системний підхід до управління;
 • постійне поліпшення;
 • прийняття рішень на підставі фактів;
 • взаємовигідні стосунки з постачальниками.

Для того щоб підтвердити здатність підприємства стабільно виконувати установлені вимоги, стандарт ІSO 9001:2008 вимагає наявності документації, що описує виконання визначених процесів, а саме:

Настанова з якості – основний документ системи управління якістю, розроблений у відповідності з вимогами ІSO 9001:2008 (ДСТУ ІSO 9001:2009). Область дії СМЯ: «Проектування, виробництво та продаж котлів опалювальних водогрійних».

Відповідальність керівництва – методика визначає діяльність вищого керівництва по управлінню, координації, плануванню процесів системи менеджменту якості для їх реалізації і контролю, також здійснення постійного аналізу системи.

Внутрішні аудити – методика встановлює вимоги до проведення внутрішніх перевірок процесів для визначення відповідності заходів в рамках діючої на підприємстві системи менеджменту якості і їх результатів запланованим показникам.


Проектування і розробка
 – методика регламентує дії по забезпеченню якості на етапі: планування проектування и розробки КД, ТД, НТД та КТД; проектування КД; розробка ТД і НТД на виготовлення продукції, в тому числі КТД на технологічну оснастку; розробка технічної документації на виконання зварювальних робіт, техпроцесів і їх впровадження на виробництво.

Управління виробництвом продукції – методика визначає методи діяльності по процесу, порядок організації виробництва, його планування, розробка и супровід графіків виготовлення продукції, дотримання норм умов праці, розробку заходів по вдосконаленню виробничих процесів та зниження її трудомісткості.

Маркетинг укладання контрактів і продаж – методика встановлює методи діяльності по процесу, маркетингову діяльність, порядок виконання заявок замовника, оформлення контрактів і розподіл продукції, дозволяючи досягнути задоволення замовника.

Післяпродажне обслуговування технологічне налагодження та монтаж – регламентує методи діяльності по процесу, порядок виконання заявок и рекламацій від «Замовника», які дозволяють досягнути безперебійну роботу обладнання у «Замовника» впродовж усього розрахункового періоду роботи обладнання.

Контроль продукції та випробувань – методика регламентує процеси проведення контролю и випробувань, дозволяючи перевірити відповідність продукції встановленим вимогам; процеси управління невідповідною продукцією.


Управління інфраструктурою
 – методика визначає і поширюється на процеси управління інфраструктурою підприємства (будівлі, споруди, технологічне обладнання).Управління засобами вимірювальної техніки і випробувальним обладнанням – методика поширюється на забезпечення  виробництва засобами вимірювальної техніки та для забезпечення того, що якість кінцевого продукту дійсно забезпечена засобами вимірювальної техніки на всіх етапах технологічного процесу.

Управління фінансовими ресурсами – методика поширюється на аналіз даних про ефективність виконання всіх процесів системи управління якістю, на прийняття, реалізацію та контроль  виконання будь-яких заходів по вдосконаленню (враховуючи коригуючи та попереджувальні дії), що стосуються всіх аспектів системи управління якістю.

Управління персоналом – методика регламентує процеси управління персоналом підприємства, можливість контролю за своєчасним і якісним виконанням службових обов’язків працівниками підприємства.

Закупівлі – методика встановлює вимоги до процесів закупівлі товарно-матеріальних цінностей у відповідності з нормативними вимогами, якістю, необхідної кількості та своєчасно.

Управління інформаційними ресурсами – методика встановлює діяльність, відповідальність і повноваження персоналу по управлінню документацією системи управління якістю та іншими інформаційними ресурсами.

Поточний аналіз та вдосконалення – методика поширюється на аналіз даних про ефективність виконання усіх процесів системи менеджменту якості, на прийняття реалізацію та контроль виконання будь-яких заходів по вдосконаленню (включаючи коригуючи і попереджувальні дії), що причетні до всіх аспектів системи менеджменту якості.

З метою максимального задоволення зростаючих вимог замовників, а також підвищення результативності та ефективності функціонування системи управління якістю під час проведення аналізу з боку керівництва не менше разу на рік переглядається політика і цілі у сфері якості.

Своєю діяльністю й високою якістю продукції ми прагнемо:

 • зайняти лідируючі позиції на ринках України й країн ближнього й далекого зарубіжжя;
 • бути визнаними й пізнаваними в багатьох країнах;
 • удосконалювати системи якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.
 • Підтримка репутації ТзОВ «Котлозавод «КРІГЕР» як компанії – постачальника продукції найвищої якості;

Головний принцип нашої діяльності: добре споживачеві - добре підприємству - добре персоналу, суспільству.

Наш замовник повинен бути впевненим, що для всіх співробітників ТзОВ «Котлозавод «Крігер» існує правило:

«Якість — перед усім, ніяких компромісів за рахунок якості!»

   

   

 

Продажа котлов на твердом топливе, ТД Кригер, 2011
10003 Украина, г. Житомир, ул. Щорса 81