Contacts

Sales manager:

Maksym Olehovych Tyshkevych

tel.: +380504412330

Head of supply Department:

Aleksandr Serhiyovych Lozytskiy

tel.: +380500121759

FEA Manager:

Maksym Volodymyrovych Shved

tel.: +380991904126

81 Pokrovska Str., Zhytomyr, Ukraine

Callback